Sodobna medicina: recept za škodo, ne za zdravje

Avtorica:  Dawn Lester  – vir: https://blog.dawnofpeace.org/…/modern-medicine-a…/

Prevod: Iztok Kokalj

Vedno več je poročil, ki navajajo “sodobno medicino” kot tretji vodilni vzrok smrti. Ta šokantna situacija je še posebej pomembna za ZDA, čeprav zanjo pogosto krivijo posredne dejavnike, ki odvračajo pozornost od očitnega zaključka, da sodobna medicina ni ‘čudež’, za katerega se trdi, da je.

To odvračajočo taktiko lahko vidimo na primeru članka iz maja 2016 z naslovom “Study Suggests Medical Errors Now Third Leading Cause of Death in the US – Študija kaže, da so medicinske napake zdaj tretji vodilni vzrok smrti v ZDA” na spletni strani Johns Hopkins Medicine, ki navaja, da:

” … večina napak predstavlja sistemske težave, vključno s slabo usklajeno oskrbo, razdrobljenimi zavarovalniškimi mrežami, odsotnostjo ali premajhno uporabo varnostnih mrež in drugih protokolov, poleg neupravičenih variacij v vzorcih zdravniške prakse, ki nimajo odgovornosti.”

Ta izjava je zavajajoča. Ti dejavniki ne pojasnijo ustrezno, zakaj sodobna medicina velja za tretji vodilni vzrok smrti. Še pomembneje pa je, da v resnici ni le tretji najpogostejši vzrok smrti. Namesto tega je mogoče ugotoviti, da je “moderna medicina” vodilni vzrok smrti v zelo veliki meri in to stanje velja po vsem svetu, ne samo v ZDA.

Iatrogeneza

Razlaga tega razkritja vključuje izraz ‘iatrogeneza’, ki je uradno opredeljen kot stanje, ki je posledica zdravljenja bodisi kot nepredviden ali neizogiben stranski učinek. Toda ta definicija je zavajajoča, saj ne vključuje pravilnega razumevanja učinkov, ki so posledica “zdravljenja”.

Čeprav izraza ni skoval on, je Ivan Illich prinesel besedo latrogeneza v pogostejšo rabo, zlasti s svojo knjigo “Medical Nemesis – Medicinska nemeza”, v kateri je izjavil, da so zdravniki odgovorni za več škode kot koristi. Ivan Illich in njegovo delo sta obravnavana v članku iz leta 2003 v The Lancet, ki navaja:

” … iatrogeneza je bila osrednji del njegove ideologije in jo je opredelil na treh ravneh. Klinična iatrogeneza je bila škoda, ki so jo pacientom povzročila neučinkovita, strupena in nevarna zdravljenja, ki jih je navedel v obsežnih opombah … Socialna iatrogeneza je bila posledica medikalizacije življenja. Vedno več težav je bilo obravnavanih kot primernih za medicinsko posredovanje …”

Medikalizacija življenja in posledični medicinski posegi za ljudi z najrazličnejšimi boleznimi, motnjami in sindromi so glavni vzrok bolezni in smrti. Razlog za to je v sami naravi zdravljenja, ki se uporablja za ta stanja. Ta zdravljenja skoraj vedno vključujejo farmacevtske izdelke, ki jih imenujemo “zdravila”, vendar dokazano povzročajo škodo. Ta škoda je razvidna iz dejstva, da so vsa “zdravila” povezana z dodatnimi neželenimi učinki, imenovanimi “stranski učinki”.

O problemu iatrogeneze je razpravljala dr. Barbara Starfield v svojem članku julija 2000 z naslovom “Is US Health Really the Best in the World? – Ali je ameriško zdravje res najboljše na svetu?”, ki je bil objavljen v JAMA (Journal of the American Medical Association).

Dr. Starfield je v svojem članku pisala o grozljivem stanju zdravstvenega varstva v ZDA in prikazala, da so ZDA glede pričakovane življenjske dobe na 12. mestu med 13 zahodnimi državami. To pa je grozljiva situacija glede na ogromne vsote denarja, ki ga Američani porabijo za zdravstveno varstvo.

Posebej je treba omeniti, da dr. Starfield v svojem članku poroča, da se skupno letno zgodi 106.000 smrti zaradi “neželenih učinkov zdravil, ki niso posledica napak”. Z drugimi besedami, te smrti so posledica zdravil, ki so bila pravilno in primerno predpisana.  Uporabljena so bila v skladu z objavljenimi medicinskimi priročniki, na katere se zdravniki sklicujejo pri zdravljenju svojih bolnikov.

Zdravila so strupena

Naveden namen zdravil je zavirati, ovirati ali ustaviti procese, ki povzročajo bolezen. Toda to pomeni, da bodo po definiciji tako ali drugače motili funkcije telesa. Vendar, kot pojasnjuje Herbert Shelton”: “Vsa zdravila so fiziološko nezdružljiva s funkcijami telesa.”

Vsaka snov, ki je fiziološko nezdružljiva s telesnimi funkcijami, bo povzročila škodljive učinke, ki se večinoma imenujejo “stranski učinki”, kadar niso predvideni učinki. Toda izraz “stranski učinek” je napačen, saj so vsi učinki neposredna posledica “zdravila”.

Razlog za to je jedrnato razložil Herbert Shelton: “Vsa tako imenovana zdravila, v poljubnih odmerkih, so strupi.”

Definicija strupa se nanaša na nekaj, kar vpliva na normalno delovanje telesa, kar natančno opisuje delovanje, ki naj bi ga “zdravila” izvajala. Eden od glavnih razlogov, zakaj je “zdravila” mogoče pravilno opisati kot strupe, je ta, da so proizvedena z uporabo petrokemičnih snovi, za katere je znano, da so strupene za človeško telo.

Neizpodbitno dejstvo je, da zdravja ni mogoče doseči z zastrupljanjem telesa.

Najpomembneje pa je, da je množica ‘strupov’, ki smo jim vsakodnevno izpostavljeni, eden glavnih vzrokov za zdravstvene težave ljudi. In eden od teh virov ‘strupa’ je ‘zdravilo’.

Stališče, ki v medicinskem establišmentu velja že stoletja in še vedno v veliki meri vztraja, je, da je človeško telo komaj kaj več kot vreča kemikalij, katerih delovanje lahko ob pojavu zdravstvenih težav ‘popravijo’ farmacevtski izdelki. Toda to je napačen pogled, ne le na človeško telo, ampak tudi na pravo naravo ‘bolezni’.

Na srečo pa je bilo poleg tistih, ki so sledili ‘moderni medicini’, veliko ljudi, ki so človeško telo preučevali z naravnega in celostnega vidika in spoznali, da je to neverjeten, samoregulirajoč, med seboj povezan organizem, ki ima sposobnost samozdravljenja brez potrebe po medicinskih posegih, ki uporabljajo strupene snovi.

Jasno je torej, da so “zdravila” sama po sebi škodljiva, kar je razlog, da lahko “moderno medicino”, ki skoraj izključno uporablja strupene snovi, pravilno imenujemo glavni vzrok smrti po vsem svetu. To je mogoče dokazati s sklicevanjem na dva vzroka smrti, ki naj bi zahtevala več življenj; in sicer bolezni srca in raka.

Bolezni srca

To je s spletne strani BHF (British Heart Foundation), na strani z naslovom Zdravila za bolezni srca.

Kot je razvidno s strani, se za ta zdravila ne trdi, da “zdravijo” srčne bolezni, temveč zgolj “obvladujejo” simptome osebe. Obstaja pa veliko dokazov, da ta zdravila povzročajo škodo, saj je njihov namen, kot pove že njihova imena, zaustaviti, zavreti ali preprečiti neko delovanje ali funkcijo v telesu, kar pomeni, da motijo ​​​​normalne funkcije telesa. Z drugimi besedami, ta “zdravila” so po definiciji strupi. Zato lahko mnogi ljudje s srčnimi boleznimi pogosto umrejo zaradi jemanja teh strupenih “zdravil”.

Rak

Enako lahko rečemo za bolnike z rakom, ki so bili zdravljeni zaradi svojega stanja. Ta “zdravljenja” večinoma vključujejo operacijo, zdravila za kemoterapijo in obsevanje, za katere se trdi, da ubijejo raka, ne pa tudi bolnika, če se dajejo v “pravem odmerku”.

Vendar pa je splošno znano, da sta kemoterapija in obsevanje rakotvorna. To je razvidno iz prispevka z naslovom “Second Cancers Related to Treatment” na spletni strani ACS, ki priznava obstoj neposredne povezave med zdravljenji in “drugimi vrstami raka”.

Pravi problem

Glavna točka, ki jo je treba tukaj poudariti, je, da bodo ljudje, ki jim bo »moderna medicina« diagnosticirala »srčno bolezen« ali »raka«, skoraj zagotovo predpisala »zdravljenje«, kot je opisano zgoraj, vendar bodo poročali o njihovih smrtih, kot da jih je povzročilo njihovo “stanje”, bodisi srčna bolezen ali rak. O njihovih smrtih ne bodo poročali, kot da so bile posledica “zdravljenja” njihovega stanja. Bolnikova smrt bo navedena kot vzrok, ker je bolezen preveč napredovala, da bi bila sprejemljiva za zdravljenje, in ne kot neposredna posledica zdravljenja.

Toda to je zavajajoča razlaga. Obstaja veliko in vedno več dokazov, ki dokazujejo, da je zelo verjetno, da je njihovo “zdravljenje” s farmacevtskimi izdelki prispevalo, če ne že neposreden vzročni dejavnik pri smrti bolnikov z diagnozo skoraj katere koli vrste slabega zdravstvenega stanja.

Težavo s “moderno medicino” je zgovorno opisal Voltaire v 18. stoletju, ko je izjavil:

“Zdravniki so ljudje, ki predpisujejo zdravila, o katerih vedo malo, za zdravljenje bolezni, o katerih vedo še manj, pri ljudeh, o katerih ne vedo ničesar.”

Ta položaj se je v vmesnih stoletjih malo spremenil, če sploh; povsem jasno je, da »moderna medicina« še vedno ne razume zdravil, bolezni ali prave narave človeškega telesa.

Kot pravi Herbert Shelton:

“Človeški organizem je nedeljiva celota in vse, kar se nagiba k poseganju v enotnost njegove zgradbe ali enotnost njegovega delovanja, postane vzrok za nastanek bolezni.”

Rešitev

Za to grozljivo situacijo obstaja rešitev; vendar od nas zahteva, da razumemo, da moramo prevzeti odgovornost za svoje zdravje, kar pa od nas zahteva, da razumemo resnične vzroke naših zdravstvenih težav, da lahko sprejemamo ustrezne, resnično informirane odločitve.

Ta tema je podrobno obravnavana v knjigi, ki sem jo napisala v soavtorstvu, z naslovom “What Really Makes You Ill? Why Everything You Thought You Knew About Disease Is Wrong – Kaj vas v resnici dela bolne?” Zakaj je vse, kar ste mislili, da veste o bolezni, napačno.”

Bolj kot kdaj koli prej je nujno, da se naučimo prevzeti odgovornost za lastno zdravje, saj se vsi soočamo z naraščajočo zdravniško tiranijo, ki želi vsiliti posege vsem in povsod v imenu zdravstvenega varstva. Toda ti posegi niso varni in nas ne bodo zaščitili. Namesto tega, kot postaja povsem očitno v luči poročil, ki se redno objavljajo, ti tako imenovani “medicinski posegi” povzročajo resno škodo in celo smrt.

Opombe

Dawn Lester je skupaj z Davidom Parkerjem soavtorica knjige z naslovom Kaj vas resnično dela bolne – What really makes you ill? – izid 2019

Kaj vas resnično dela bolne?

Ivan Illich je avstrijsko-ameriški filozof (1926-2002), družbeni kritik in katoliški duhovnik. Je avtor prek 40 knjig.

Tri od njih: Limits to medicine, Deschooling society in A. B. C. – Alphabetization of the Popular Mind lahko naročite v spletni trgovini Mladinske knjige  EMKA.

Dr. Barbara Starfield (1932-2011) ameriška pediatrinja in avtorica več knjig. Bila je zagovornica primarnega zdravstvenega varstva po vsem svetu. Svoje akademsko in poklicno življenje je skoraj v celoti posvetila univerzi Johns Hopkins.

Herbert M. Shelton (1895-1985) ameriški naturopat, zagovornik alternativnega zdravljenja in avtor številnih knjig o naravnem zdravljenju, prehrani in postenju.